Naturistenvereniging “De Maasplassen”
Correspondentieadres:
Hochterpoort 37
6211 BT Maastricht

IBAN : NL51 INGB 00032 15816
BIC : INGB NL 2A

 

Telefoon naturistenterrein :
0031 6 82 73 98 96

 

 

 

Fijn dat u lid wilt worden van onze vereniging. Het pasje van de Maasplassen (tevens NFN-pas) zal u worden toegezonden zodra wij de contributie en het ingevulde aanvraagformulier hebben ontvangen.

Aanvraag lidmaatschap

Naam en voorletters
Roepnaam
Geslacht  man vrouw
Geboortedatum JJJJ-MM-DD
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr.
Email adres:
Tijdschrift “UIT“  ja nee
Reeds lid van de NFN  ja nee