U kunt uw contributie voldoen via de bankrekening van Naturistenvereniging “De Maasplassen”:

IBAN : NL51 INGB 00032 15816
BIC : INGB NL 2A

Fijn dat u lid wilt worden van onze vereniging. Uw lidmaatschap gaat in na het invullen van onderstaand formulier en zodra het lidmaatschapsgeld op onze rekening staat (70 euro per kalenderjaar + 10 euro eenmalig inschrijfgeld).

Aanvraag lidmaatschap

Naam en voorletters
Roepnaam
Geslacht manvrouw
Geboortedatum JJJJ-MM-DD
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr.
Email adres:

De overheid vraagt aan ons via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om correct om te gaan met de privacy van onze bezoekers en onze leden. Hoe onze vereniging dat doet kunt u lezen in het volgende document: AVG verklaring.