U kunt uw contributie voldoen via de bankrekening van Naturistenvereniging “De Maasplassen”:

IBAN : NL51 INGB 00032 15816
BIC : INGB NL 2A

Fijn dat u lid wilt worden van onze vereniging en uw lidmaatschap gaat in na het invullen van onderstaand formulier en op moment van ontvangst van het lidmaatschapsgeld.

Aanvraag lidmaatschap

Naam en voorletters
Roepnaam
Geslacht manvrouw
Geboortedatum JJJJ-MM-DD
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nr.
Email adres:

De overheid vraagt aan ons via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om correct om te gaan met de privacy van onze bezoekers en onze leden. Hoe onze vereniging dat doet kunt u lezen in het volgende document: AVG verklaring.